KAFA tackar för den gångna tiden!
F.o.m 1/11-17 har samtliga åtagande överlåtits till
Säkerhetsteknik AB
Er nya kontaktman är platschef Pontus Löfdahl 070-3707675
Med vänlig hälsning Anders Andersson